Čističky AT

Domovní čističky odpadních vod typové řady AT 6 až AT 50 slouží na čištění splaškových odpadních vod v domácnosti včetně (toalety,koupelny,praček a myček nádobí). Vyčištěnou odpadní vodu je možné vypustit do povrchových, nebo podzemních vod respektive ji využívat na zavlažování trávníků a okrasné zeleně, vypouštění do recipientu. Ve smyslu požadavků evropské normy EN 12566-3 byla domovní čistírna AT podrobená dlouhodobému testu účinnosti čištění, komplexním zkouškám statické odolnosti, vodotěsnosti, trvanlivosti, kontrole rozměrů a přístupnosti. Po ukončení prokázaní shody, vykonání počátečních zkoušek typu a zavedení vnitropodnikové kontroly výroby, vydal výrobce prohlášení o shodě, které je v souladu s legislativou EU. V ČOV AT je použitý dlouhodobě osvědčený systém kontinuálního biologického čištění odpadních vod, s integrovanou akuulací nárazově protékající vody.

Čistírna odpadních vod typu AT s vestavěným retenčním prostorem (akumulační zónou) splňuje nejpřísnější požadavky normy EN 12566-3 a zabezpečuje rovnoměrný chod i při nárazovám vypouštění většího objemu vody. Tím je vyřešen jeden z hlavních problémů u domovních čistíren s vyplavováním aktivovaného kalu z ČOV při každodenním nátoku.

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění, kdy dočištění probíhá v recipientu tj. v přirozeném vodním toku.ČOV tvoří nádrž rozdělena přepážkami na jednotlivé technologické prostory. Čistící efekt je založen na využití technologie nízko-zátěžové aktivace aerobní stabilizací kalu.

Výhody ČOV typu AT

- Skvělá cena a nízké stavební náklady

- Tloušťka stěny pláště nádrže 8mm

- Akumulace nárazově přitékající vody - (technologie VFL, která zabezpečuje vyrovnávání nerovnoměrného nátoku odpadních vod do ČOV v případě vypouštění většího množství vody například (pračka, vana), díky tomu nedochází k vyplavení aktivního kalu a není narušen chod ČOV.

- Tichý bez zápachový chod s jednoduchým provozem

- Bezproblémové použití čistících prostředků v domácnosti

- Nízké provozní náklady

- Příjemný tvar i barva krytu

- Uzamykatelný kryt pro bezpečnost Vašich dětí

- Automatizovaný provoz a údržba

 

Parametry

Garantovaná hodnota

Dosahovaná hodnota

CHSKcr

75 mg/l

35 mg/l

BSK5

15 mg/l

10 mg/l

NL

20 mg/l

15 mg/l

N-NH4

02 mg/l

1,0 mg/l

Ncelk.

30 mg/l

15 mg/l

Pcelk.

06 mg/l

3,0 mg/l

 

Technické informace

Typ ČOV

Průměr

(mm)

Výška

(mm)

Příkon

[W]

Hmotnost

[kg]

AT 6

1400

1800

78

135

AT 8

1400

2000

170

150

AT 10

1800

2000

200

180

AT 12

1800

2200

284

320

AT 15

2100

2200

550

500

AT 20

2100

2700

550

570

 

 

Kontakt

Rudolf Konderla 1200
Bystřice
73995
+420 602 537 114 rudolfkonderla@seznam.cz